Rotari Brynmawr: Fel grŵp Rotari mae gennym y sefyllfa unigryw o fod â gwreiddiau gyda’n cymuned ein hunain, ond gydag agwedd fyd-eang, yn barod i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu cymunedau. Trwy ymaelodi â’n grŵp Rotari, mae’n rhan o rwydwaith o 1.2 miliwn o aelodau. Rydym yn ffrindiau, cymdogion, arweinwyr a datryswyr problemau. Rydym yn bobl gyffredin sydd eisiau gwneud gwahaniaeth. Mae Rotari yn dod â phobl o bob cefndir at ei gilydd.

Mae cymryd rhan gyda Rotary yn darparu buddion nid yn unig i gymunedau, ond i’n haelodau hefyd. Mae’n galluogi datblygu sgiliau, gwella dealltwriaeth fyd-eang, rhoi cyfleoedd rhwydweithio a busnes ac yn galluogi grwpiau unigol i weithio gyda sefydliadau eraill.

Mae Rotari yn gwneud gwahaniaeth i’w gymunedau gan gynnwys bod yn ymroddedig i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddatgloi eu potensial, datblygu eu sgiliau ac ehangu eu gorwelion.