Mae Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnal cyfle i “mapio a Gwerthuso y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Cymru”

Manylion;

Cyflog Blynyddol: £11.8 p.a
Dyddiad cau y Cais: Hanner nos Dydd Sul 25 Gorffennaf 2021

 MbyRes wedi’i gyllido yw hwn, sy’n cynnwys cyflog hael a ffioedd dysgu, gydag amgylchiadau sydd â digon o adnoddau ar gyfer ysgoloriaeth lwyddiannus.

Dyma gyfle cyffrous i gynnal astudiaeth ymchwil a allai arwain at ddulliau cwbl newydd yn y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol.

Bydd yr ymgeisydd a ddewisir yn defnyddio ei wybodaeth am y sector, ei sgiliau ymchwil a’i uchelgais i gynorthwyo i fapio a gwerthuso’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol. Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i’r myfyriwr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy yn y maes mwyaf cyffrous a gweithgar hwn o droseddeg / gwyddor gymdeithasol.

Cefnogir y prosiect gan CWVYS, mwy o wybodaeth yma:

KESS 2 Mapio a Gwerthuso y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Cymru – Ysgoloriaeth MRes