SWYDDOG AELODAETH A PHOLISI (RHAN AMSER)         

Ar gyfer y rôl swydd newydd hon, rydym yn chwilio am berson profiadol a galluog iawn i reoli ei bortffolios cymorth aelodaeth a pholisi.

Gweler y disgrifiad swydd a’r fanyleb person am fanylion pellach. Hefyd dyma’r ffurflen gais a’r ffurflen monitro cyfle cyfartal. Anfonwch i Paul@cwvys.org.uk

Oriau: 24 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa NJC 25

Contract: Tymor penodol