Yn dilyn llwyddiant ac effaith y digwyddiadau hyfforddi ar y Model Adfer wedi Trawma a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynwyd gan CLlLC, cytunwyd i gyflwyno cwrs pellach ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a gwasanaethau cefnogi ieuenctid ar draws Cymru. Mae’r digwyddiad hwn, a fydd yn cael ei gynnal dros dridiau o 6 – 8 Rhagfyr 2021, ar-lein trwy gyfrwng Microsoft Teams, ac mae ar gael i gynrychiolwyr o’r sector gwirfoddol a’r awdurdodau lleol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd cyfle i gynrychiolwyr gwblhau aseiniad diwedd cwrs gyda’r bwriad o fod yn Ymarferwyr MAwT achrededig, sef un o’r gofynion i gael mynediad i’r rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr MAwT.

Dyma’r ffurflen ‘gwneud cais i fynychu’, ond os bydd gennych unrhyw ymholiadau yn y cyfamser, cysylltwch â tim.opie@wlga.gov.uk neu silvi.spiegel@wlga.gov.uk