Mae ETS Cymru wedi cael eu hariannu drwy Lywodraeth Cymru i ganfod a chynnig hyfforddiant am ddim wedi’i deilwra i Ymarferwyr Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Mae ychwanegiadau newydd wedi’u hychwanegu at Wefan Hyfforddiant ETS, y gellir eu cyrchu’n rhad ac am ddim.

I weld yr hyfforddiant sydd ar gael, dilynwch y ddolen hon; https://tinyurl.com/tktcn35z

Byddwch yn ymwybodol, er bod yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim i’w fynychu, mae lleoedd yn gyfyngedig. Os ydych yn archebu lle ac yn methu â mynychu mwyach, gwnewch yn siŵr eich bod yn canslo eich lle o leiaf 24 awr ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy

ets@wlga.gov.uk

Hoffem hefyd dynnu sylw at y ffaith bod ychydig o leoedd wedi dod ar gael ar gyfer yr hyfforddiant ‘Iechyd Rhywiol, Caniatâd Addysgu a Rheoli Caniatâd’ sy’n cael ei gynnal yng Nghanolfan Busnes Conwy ddydd Llun nesaf yr 20fed o Fai. Mae aelodau CWVYS, Brook Cymru, yn darparu hyn ac yn anad dim, mae’n RHAD AC AM DDIM diolch i ETS a Llywodraeth Cymru.

I gadw lle, cliciwch yma.