Dangoswch eich gwaith yn y ‘Farchnadfa’ mewn cyfres o ddigwyddiadau Tegwch a Chynwysoldeb Cwricwlwm i Gymru a gynhelir ledled Cymru. Fe gynhelir y rhain rhwng Tachwedd 2023 a Chwefror 2024. 

Mae croeso i chi archebu lle mewn cymaint ag y dymunwch o ddigwyddiadau yn y gyfres, y cyfan a ofynnwn yw eich bod ond yn gwneud hynny os yw eich sefydliad yn gweithredu o fewn yr ardal ble cynhelir y digwyddiadau .

I archebu eich lle, cliciwch yma neu ar y ddolen yn y gwahoddiad sydd ynghlwm .

Dalier sylw os gwelwch yn dda mai ar gyfer y trydydd sector a sefydliadau nid-er-elw yn unig mae’r  ‘Farchnadfa’.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau peidiwch ag oedi rhag cysylltu.