Yma gallwch ddod o hyd i neges gan drefnwyr y gynhadledd ar sut i archebu’ch lle;

Mae Cynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid 2021 yn ddigwyddiad rhithwir dros ddiwrnod cyfan. Mae’n gyfle i glywed gan ein prif siaradwyr ac i glywed am ddatblygiadau o bob rhan o’r sector. Mae hefyd yn gyfle i rwydweithio, trafod arfer da a rhannu syniadau o’r sector gwaith ieuenctid a thu hwnt.

Bydd y gynhadledd yn defnyddio platfform Hopin felly os nad oes gennych chi gyfrif Hopin eisoes, bydd angen i chi gofrestru i gael un.

I fwcio eich lle am ddim, cliciwch ar y ddolen hon:

https://hopin.com/events/youth-work-national-conference

Cliciwch ar “Join event” neu “View tickets”.
Ar sgrin “Select tickets” fe welwch chi:

 

OS OES GENNYCH CHI GYFRIF HOPIN

Os oes gennych chi gyfrif Hopin eisoes, cliciwch ar “Sign in to join the event”, a mewngofnodwch i Hopin ar sgrin Welcome Back fel arfer.

Ar y sgrin nesaf, “Checkout”, ychwanegwch y wybodaeth ychwanegol ofynnol a chliciwch ar “Complete Order”.

Bydd hwn yn mynd â chi i ardal aros y digwyddiad. Cliciwch ar “Create your profile” – bydd hwn yn eich helpu i gael y gorau allan o’r cyfleoedd rhwydweithio sydd ar gael ar ddiwrnod y digwyddiad.

I ddychwelyd i’r digwyddiad ar y diwrnod, defnyddiwch y ddolen uchod a sicrhewch eich bod yn mewngofnodi yng nghornel uchaf de’r sgrin. (Peidiwch â chlicio ar View Tickets).

 

OS NAD OES GENNYCH CHI GYFRIF HOPIN

Os nad oes gennych chi gyfrif gyda Hopin, cliciwch ar “Create new account”.

Cliciwch ar “Sign up with email” a rhowch eich manylion.

Ar y sgrin nesaf, “Checkout”, ychwanegwch y wybodaeth ychwanegol ofynnol a chliciwch ar “Complete Order”.

Bydd hwn yn mynd â chi i ardal aros y digwyddiad. Cliciwch ar “Create your profile” – bydd hwn yn eich helpu i gael y gorau allan o’r cyfleoedd rhwydweithio sydd ar gael ar ddiwrnod y digwyddiad.

I ddychwelyd i’r digwyddiad ar y diwrnod, defnyddiwch y ddolen uchod a sicrhewch eich bod yn mewngofnodi yng nghornel uchaf de’r sgrin. (Peidiwch â chlicio ar View Tickets).

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses gofrestru, cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad ar info@spencerdavid.co.uk.

 

 

Mewn newyddion eraill gan gangen Ymgysylltu Ieuenctid Llywodraeth Cymru;

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cylchlythr Gwaith Ieuenctid o’r Llywodraeth Cymru ar gael yma; https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/bulletins/2ef5285

 

Os hoffech danysgrifio i’r gylchlythyr Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru cliciwch yma https://public.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/subscriber/new?topic_id=UKWALES_CY_78