Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r adborth o ymgynghoriad ar adnewyddu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.

Fe’i ymgymerwyd gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith, ac mae i’w weld yma; diwygio’r-fframwaith-ymgysylltu-datblygu-ieuenctid.pdf (llyw.cymru)