Mae arolwg gweithlu addysg cenedlaethol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar gyfer Cymru ar agor ar hyn o bryd.

Bydd yr arolwg yn cau ar y 9fed o Ebrill 2021.

Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddai CGA yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i hyrwyddo’r arolwg fel bod ymarferwyr eraill yn cael cyfle i ddweud eu dweud. Dyma’r ddolen; https://www.ewc.wales/aga-ews/index.php/cy/ 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau o gwbl am yr arolwg, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r CGA, maent yn diolch ichi ymlaen llaw am eich cefnogaeth.