CWVYS Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS

19th October / Hydref 19 2023 Central South and South East Wales / Canol De a De Ddwyrain Cymru If you wish to attend, please rsvp to catrin@cwvys.org.uk / Os ydych am fynychu rsvp catrin@cwvys.org.uk

CWVYS Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS

20th October / Hydref 20fed North, South West and Mid Wales / Gogledd. De Orllewin a Chanolbarth Cymru If you wish to attend, please rsvp to catrin@cwvys.org.uk / Os ydych am fynychu rsvp catrin@cwvys.org.uk

CWVYS Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS

23rd November / Tachwedd 23 2023 Central South and South East Wales / Canol De a De Ddwyrain Cymru If you wish to attend, please rsvp to catrin@cwvys.org.uk / Os ydych am fynychu rsvp catrin@cwvys.org.uk

CWVYS Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS

24th November / Tachwedd 24 2023 North, South West and Mid Wales / Gogledd. De Orllewin a Chanolbarth Cymru If you wish to attend, please rsvp to catrin@cwvys.org.uk / Os ydych am fynychu rsvp catrin@cwvys.org.uk

PYOG Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol GPSI

Principal Youth Officers Group Regional Meeting South East (all meetings via MS Teams 1-3pm) 27th November Cyfarfod Rhanbarthol Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid De Ddwyrain (pob cyfarfod trwy MS Teams 1-3pm) Tachwedd 27ain

CWVYS Regional Meeting / Cyfarfod Rhanbarthol CWVYS

14th December / Rhagfyr 14 2023 All Wales Meeting / Cyfarfod Cymru Gyfan If you wish to attend, please rsvp to catrin@cwvys.org.uk / Os ydych am fynychu rsvp catrin@cwvys.org.uk

Taith Champions – Introduction to Taith Pathway 1 Webinar

Along with Diverse Cymru, we will be holding a 3-way webinar for Pathway 1 (Youth, Schools and Adult Ed) on 11th January 2024. Book via Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/taith-champions-introduction-to-taith-pathway-1-webinar-tickets-765629246687?aff=oddtdtcreator&lang=en-gb&locale=en_GB&status=30&view=listing

GWEMINAR: Sefydlu strwythur llywodraethu a gaiff ei arwain gan bobl ifanc ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru

Cyflwynir y gweminar yma gan y Grŵp Cyfranogiad Gweithredu Mae Pobl Ifanc yn Ffynnu, un o bum grŵp sefydlwyd i gefnogi gwaith y Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid. Un o brif argymhellion yr adroddiad Mae'n bryd cyflawni dros bobl ifanc yng Nghymru oedd i "Sefydlu strwythur llywodraethu dan arweiniad pobl ifanc ar gyfer gwaith ieuenctid […]