Cenhadaeth Eurodesk yw helpu pobl ifanc i brofi’r byd.

Mae ymgysylltu ac ysbrydoli pobl ifanc – a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw yn y sector ieuenctid – yn allweddol i hyn.

Fel y gwyddoch, mae CWVYS wedi bod yn bartneriaid i Eurodesk UK ers nifer o flynyddoedd, gan rannu a hyrwyddo straeon cadarnhaol gan bobl ifanc yma yng Nghymru a’u cyfoedion ledled Ewrop.

Os ydych yn mwynhau’r mathau hyn o straeon newyddion, rhyddhaodd Eurodesk UK eu cyhoeddiad newydd yn ddiweddar ‘Eurodesk: cipolwg yn 30 story’.

Mae’r ystod o brofiadau’n cynnwys chwe maes pwnc:

Dweud eich dweud
Astudio
Teithio
Gwirfoddolwr
Gwaith
Gwaith ieuenctid

O leoliadau gwirfoddoli i astudio ar gyfer semester dramor, mae gan bawb brofiad unigryw a stori i’w hadrodd, nid yn unig ar yr hyn a wnaethant ond sut yr effeithiodd arnynt yn bersonol.

Gallwch eu mwynhau ymahttps://www.eurodesk.org.uk/resource/eurodesk-snapshot-30-stories