Neges gan gydweithwyr yn Llywodraeth Cymru am newidiadau deddfwriaethol;

O 21 Mawrth, 2022, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Cynhaliwyd ymgyrchh Stopio Cosbi Corfforol ar ddydd Mawrth 21 Medi, gan nodi ‘chwe mis i fynd’ cyn i’r gyfraith ddod i rym.

Fel rhan o’r ‘lansiad mawr’ rydym yn cyhoeddi hysbysebion teledu, radio, digidol ac ar y cyfryngau cymdeithasol.

Yma mae dolen i’n pecyn partner sy’n 

cynnwys adnoddau ar gyfer eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

https://wales.assetbank-server.com/assetbank-wales/images/assetbox/ce40e904-b1b3-4ca8-b0f6-98f9e78cd2ad/assetbox.html

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ein cefnogi i godiymwybyddiaeth am y newid yn y gyfraith.  

Diolch am eich cefnogaeth barhaus,

Nia Jones

Uwch-reolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Deddfwriaeth

Llywodraeth Cymru