Dyma ddatganiad ysgrifenedig diweddara Llywodraeth Cymru ar lacio cyfyngiadau COVID

https://llyw.cymru/llacio-cyfyngiadau-covid-19-yng-nghymru-yn-gynt?_ga=2.230102869.815046516.1617956224-1207488457.1611216949

Deallwn fydd Cymru yn symud tuag ar at Lefel Rhybudd 3 ar Fai 17eg – gweler https://llyw.cymru/symud-cymru-i-lefel-rhybudd-3-y-prif-weinidog-yn-nodir-cynlluniau-ar-gyfer-llacio-cyfyngiadau-covid

Mae CWVYS yn parhau i drafod gyda Llywodraeth Cymru yr hyn mae ein haelodau yn dweud wrthym am y cyfyngiadau yn nghyd-destun gwaith ieuenctid.

Rydym yn aros am ddyddiad pan fydd yr arweiniad diwygiedig o ganllawiau COVID19 gwaith ieuenctid yn cael ei rhyddhau

Unwaith derbyniwn wybodaeth bellach, byddwn yn ei rannu gyda chi

Gwefan COVID19 Llywodraeth Cymru – https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.259617475.815046516.1617956224-1207488457.1611216949

Diolch – catrin@cwvys.org.uk