Mae’r Cyngor Gweithlu Addysg (CGA) wedi’u cyhoeddi ei ddata diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru. Yn seiliedig ar wybodaeth sy’n deillio o’n Cofrestr Ymarferwyr Addysg, mae Ystadegau blynyddol y gweithlu addysg i Gymru 2021 yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i gyfansoddiad y gweithlu addysg.

Maen’t hefyd wedi cyhoeddi ystod o ystadegau ar wahân ar y gweithlu sydd ar gael ar ei wefan.