https://www.llyw.cymru/cyllideb-derfynol-2024-2025

Mae’r Gyllideb derfynol a gyhoeddwyd ar 27Chwefror 2024 yn rhoi manylion ynghylch cynlluniau’r llywodraeth o ran ariannu, trethiant a dyraniadau ar lefel MEG. Mae hefyd yn nodi cynigion gwario refeniw a chyfalaf y llywodraeth, gan gynnwys cynlluniau gwario manwl y portffolios.