Oes gennych chi ddigwyddiad neu gwrs hyfforddi sydd ar ddod? Arolwg neu hysbysiad i’w hyrwyddo? Ydych chi newydd sicrhau cyllid ar gyfer prosiect cyffrous, neu a oes gennych chi stori newyddion dda i’w rhannu?

Aelodau CWVYS byddwn yn anfon ein Cylchlythyr Cyffredinol ar ddiwrnod olaf y mis – os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei gynnwys yn hwnnw, anfonwch ef at – helen@cwvys.org.uk

Anfonwch erbyn 30fed o Mai

Beth i’w anfon atom ar gyfer y cylchlythyr?

  • O leiaf un neu ddau o baragraffau (Pwy ydych chi ?, Beth ydych chi’n ei rannu? Dim byd rhy anodd neu hir)
  • Llun os yn bosibl (hyd yn oed os mai dim ond logo eich sefydliad)
  • Dolenni i’ch cyfryngau cymdeithasol os ydych chi eisiau.
  • Os ydych chi eisoes wedi creu llun neu daflen i rannu’ch newyddion, mae croeso i chi anfon y rheiny atom ni i’w llwytho i fyny yn uniongyrchol,   yn anffodus ni allwn uwchlwytho pdfs na dogfennau yn ein cylchlythyrau, ond rwy’n hapus i gopïo a gludo gwybodaeth o’r fformatau hynny ar eich rhan.

Cadwch lygad am ein Cylchlythyr Ariannu sy’n cyrraedd eich mewnflychau dydd Gwener yma 17eg o Fai!