Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Fwletin Gwaith Ieuenctid, ar bwnc Ymgysylltu Democrataidd.

Dyma’r ddolen i’r rhifyn diweddaraf.

Cyfrannodd nifer o aelodau CWVYS, ac mae rhai nodweddion hyfryd yno o’r sector ieuenctid statudol hefyd. Diolch i bawb a anfonodd gynnwys i gael sylw. Dyma’r ail rifyn a gefnogodd CWVYS y tîm yn y Llywodraeth Cymru wrth gasglu cynnwys a’i olygu, gan symud ymlaen os ydych chi am gyfrannu at y cylchlythyr nesaf gallwch anfon e-bost at gwaithieuenctid@llyw.cymru

Os hoffech dderbyn rhifynnau yn y dyfodol yn uniongyrchol, gallwch danysgrifio yma.