Cyfle secondiad: Uwch Reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid – Deddfwriaeth a Gweithio Rhanbarthol

Yma gallwch ddod o hyd i hysbyseb am gyfle secondiad i ymuno â Changen Ymgysylltu Ieuenctid Llywodraeth Cymru: 10. Senior Youth Work Strategy Manager – Legislation and Regional Working – Secondment – Cymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn canolbwyntio ar waith sy’n ymwneud â chryfhau neu sefydlu sail ddeddfwriaethol newydd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru a ffrydiau gwaith cysylltiedig.

Dylid anfon datganiadau o ddiddordeb at dyfan.evans@llyw.cymru erbyn canol dydd, dydd Mercher 25 Ionawr 2023.

Mae croeso i unigolion gysylltu â Dyfan os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am y cyfle hwn.