Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod COVID-19 digynsail hwn, credwn ei bod yn bwysig estyn allan, cysylltu a chefnogi ein haelodau.

Y Dyddiadau nesaf yw:

Canol De a De Dwyrain Cymru ā€“ 25/06/20 ā€“ 10yb to 11yb

Gogledd Cymru ā€“ 26/06/20 10yb to 11yb

Canolbarth a De Orllewin ā€“ 26/06/20 1yp to 2yp

Rydym yn darparu lle cefnogol iā€™r sector:

  • cadwch mewn cysylltiad Ć¢ā€™i gilydd
  • cefnogaeth a rhannu gwybodaeth
  • cyfleu i eraill rhannu bryderon a materion y sector
  • a thipyn o hwyl

Cysylltwch Ć¢ Catrin James: catrin@cwvys.org.uk i dderbyn y manylion ymuno i ymuno Ć¢ā€™r cyfarfod yn eich rhanbarth.