Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod y cyfnod COVID-19 digynsail hwn, credwn ei bod yn bwysig estyn allan, cysylltu a chefnogi ein haelodau.

Y Dyddiadau nesaf yw:

Canol De a De Dwyrain Cymru – 11/06/20 – 10yb to 11yb

Gogledd Cymru – 12/06/20 10yb to 11yb

Canolbarth a De Orllewin – 12/06/20 1yp to 2yp

Rydym yn darparu lle cefnogol i’r sector:

  • cadwch mewn cysylltiad â’i gilydd
  • cefnogaeth a rhannu gwybodaeth
  • cyfleu i eraill rhannu bryderon a materion y sector
  • a thipyn o hwyl

Cysylltwch â Catrin James: catrin@cwvys.org.uk i dderbyn y manylion ymuno i ymuno â’r cyfarfod yn eich rhanbarth.