Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Mae’r ddogfen ymgynghori ar gael ar https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft a bydd gofyn am ymateb cyn y dyddiad cau, sef 22 Mawrth 2019. Maen’t yn annog pawb sydd â diddordeb yn y diwygiadau, yn enwedig plant a phobl ifanc i roi eu barn. Rwy’n croesawu hynny, a bydd dogfen ymgynghori ar wahân ar gael i blant a phobl ifanc yn fuan wedi’r flwyddyn newydd. Byddynt yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i randdeiliaid ledled Cymru yn y flwyddyn newydd, yn ogystal â gweithdai penodol i blant a’u teuluoedd, er mwyn iddynt gael dweud eu dweud am y cynigion hyn.