Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn croesawu aelodau newydd i’w Fforwm Llysgenhadon Ieuenctid (dyfedpowys-pcc.org.uk)

Ddydd Mercher 31 Ionawr, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dafydd Llywelyn bobl ifanc o bob rhan o ardal yr Heddlu i Bencadlys yr Heddlu yng Nghaerfyrddin, sydd wedi’u penodi’n aelodau newydd o gynllun Llysgenhadon Ieuenctid Dyfed-Powys, ac a fydd yn gweithio gyda’r Comisiynydd i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Mae cyfanswm o naw o bobl ifanc (pum aelod newydd a phedwar aelod blaenorol) bellach yn aelodau o’r rhaglen Llysgenhadon Ieuenctid, sy’n amrywio o ran oedran o 15 i 24 oed, ac fe’u gwahoddwyd i Bencadlys yr Heddlu ar 31 Ionawr, ar gyfer sesiwn gynefino a sesiwn hyfforddi i’w cefnogi a’u paratoi i gynrychioli pobl ifanc o Bowys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Darparwyd yr hyfforddiant mewn partneriaeth â darlithwyr Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol o Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Sefydlodd y Comisiynydd Dafydd Llywelyn Fforwm Ieuenctid am y tro cyntaf yn 2018 gyda llysgenhadon ieuenctid ac mae wedi parhau i adeiladu ar y gwaith hyd yma, fel bod gan Dyfed-Powys Fforwm o Lysgenhadon Ieuenctid sy’n barod i ‘ddylanwadu’ a ‘herio penderfyniadau’, sicrhau bod gan gymunedau Dyfed-Powys Heddlu sy’n diogelu plant a phobl ifanc yn llwyddiannus ac yn hybu eu lles.