Rydym mor falch gyda phenodiad Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol NYAS Cymru ac Is-Gadeirydd CWVYS yn Gadeirydd y Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd. Cyhoeddwyd hyn gan y Gweinidog ddoe mewn Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog.

Gyda chyhoeddiad y Cadeirydd, mae’r gwaith o recriwtio aelodau’r bwrdd bellach wedi ddechrau, gallwch weld y manylion ar y Tudalen we Penodiadau Cyhoeddus.

Llongyfarchiadau enfawr gan bawb yn CWVYS i Sharon Lovell MBE ar ei phenodiad!

Mae Sharon wedi bod yn Is-Gadeirydd ac Ymddiriedolwr hynod gefnogol i CWVYS ers 2016 a byddwn yn amlwg yn gweld eisiau ei harbenigedd, ei hymrwymiad llwyr, ei sgil a’i hiwmor da. Fodd bynnag, gwyddom y bydd pob un o’r rhinweddau hynny a mwy yn cael eu defnyddio’n wych o dda yn ei rôl newydd, bwysig. Mae CWVYS yn edrych ymlaen at weithio gyda Sharon ac aelodau’r Bwrdd Gweithredu ar yr amser cyffrous iawn hwn i wasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru.