Mae Estyn yn recriwtio arolygwyr cymheiriaid i weithio ar eu harolygiadau ieuenctid.

Maen’t yn croeso ceisiadau gan ymgeiswyr unigol sydd:

  • Ag o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn sefydliad gwaith ieuenctid neu ym maes gwaith ieuenctid;
  • Â phrofiad â thâl neu heb dâl (gwirfoddolwr) yn eu rôl gwaith ieuenctid, yn amser llawn neu’n rhan-amser;
  • Â phrofiad o waith ieuenctid mewn rôl ansawdd.

Mae cymhwyster wedi’i gymeradwyo’n broffesiynol mewn gwaith ieuenctid (neu brawf eich bod yn gweithio tuag at un) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar hyn o bryd, gan fod y proffesiwn yn gweithio tuag at lefelau cymhwyster a chofrestru llawn. Bydd hyn yn ofyniad hanfodol o fis Medi 2026 ymlaen.

Dyddiad cau: 10yb ddydd Llun, 29 Ebrill 2024

Mwy o wybodaeth a pecyn cais ar gael yma: Gweithio i ni | Estyn (llyw.cymru)