Annwyl pawb, mae’r adroddiad o gyfnod un yr Adolygiad Cyllid Gwaith Ieuenctid yn fyw nawr.

Gellir gweld yr adroddiad llawn ar wefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yma, a’r crynodeb yma a thrwy Lywodraeth Cymru yma.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn at y gwaith hanfodol hwn. Bydd y gwaith hwn yn ein helpu i ddeall sut mae’r cyllid yn gweithio yng Nghymru, a bydd canlyniad yr ymchwil yn sail i lot o’r gwaith rydym yn ei ddatblygu wrth gweithio tuag at model cynaliadwy ar gyfer gwaith Ieuenctid.

Mae’n bwysig ein bod yn cael barn eang o’r sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau gwaith ieuenctid i helpu, felly os gofynnir i chi gymryd rhan, gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gefnogi’r gwaith hwn.