Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol, mae Wythnos Gwaith Ieuenctid 2024 ychydig dros 3 wythnos i ffwrdd!

Rhwng 23 a 30 Mehefin, ymunwch â ni ym mhopeth sydd yna i ddathlu’r sector gwaith ieuenctid a dangos cydnabyddiaeth i’r rhai sy’n gweithio yn y sector trwy sefydliadau, awdurdodau lleol, ymarferwyr, clybiau ieuenctid, arweinwyr, ac, wrth gwrs, pobl ifanc.

Mae thema ysbrydoledig eleni, “Pam Gwaith Ieuenctid?,” yn eich gwahodd i dynnu sylw at effaith anhygoel y sector gwaith ieuenctid, a gyda’r holl ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar-lein, cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a dathliadau drwy gydol y wythnos.

Yma gallwch ddod o hyd i’r *Pecyn Partner*, sy’n cynnwys;

  • Enghreifftiau o dempledi cyfryngau cymdeithasol
  • Nodiadau ar y thema ar gyfer Wythnos Gwaith Ieuenctid 2024; ‘Pam Gwaith Ieuenctid?’
  • Yr holl hashnodau eleni gan gynnwys; #WythnosGwaithIeuenctid24
  • GIFs/sticeri
  • Negeseuon a awgrymir
  • Manylion cyswllt ar gyfer unrhyw gwestiynau.

Yma gallwch ddod o hyd i fideo yn dangos sut i ddefnyddio sticeri Wythnos Gwaith Ieuenctid ar Instagram;

Yma gallwch ddod o hyd i fideo yn dangos sut i ddefnyddio sticeri Wythnos Gwaith Ieuenctid ar Facebook, Twitter/X a Whatsapp;

Gallwch ddod o hyd i ddolenni i’r holl dempledi *YMA*

A dyma’r Templedi Cyfryngau Cymdeithasol Cynnig Wythnos Gwaith Ieuenctid

Peidiwch anghofio am y ‘takeover’ ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd; https://www.cwvys.org.uk/takeover-cyfryngau-cymdeithasol-yn-ystod-wythnos-gwaith-ieuenctid/?lang=cy

Cwestiynnau i Manon@cwvys.org.uk