Diolch i gefnogaeth gan raglen Chwarae a Chymunedau Haf o Hwyl y Llywodraeth Cymru, mae CWVYS wedi rhoi grantiau o werth £216,718.34 i’r 30 sefydliadau canlynol sy’n aelodau o CWVYS;

Adoption UK Cymru, BAD Bikes, Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, Strategaeth Bryncynon, Her Cymru, Cerdd Gymunedol Cymru, Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, Dal Dy Dir, EYST, Foothold Cymru, GISDA, KPC Youth, Media Academy Cymru , Mencap Cymru, NYAS Cymru, ProMo Cymru, Clwb Ffermwyr Ifanc Radnor, Theatr Spectacle, St John Cymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Canmlwyddiant Stephens & George, Swansea MAD, SYDIC, TAPE Music & Film, The Tanyard Youth Project, Twyn Community Hub, UCAN Productions , YMCA Pen-y-bont ar Ogwr, YMCA Caerdydd ac YMCA Abertawe! Waw!

 

Rhyngddynt byddant yn cynnig gweithgareddau Haf o Hwyl ar draws Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Merthyr Tudful, Sir Benfro, Powys, RhCT, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg, Wrecsam ac Ynys Môn.

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac rydyn ni’n edrych ymlaen at Haf o Hwyl hapus !