21 Gorffennaf 2022 Cyfarfod CWVYS Cymru Gyfan – 10yb – 11.30yb

Bydd y cyfarfod nesaf CWVYS yb Cyfarfod Cymru Gyfan, a gynhelir ar 21 Gorffennaf. Bydd y cyfarfod yn ffocysu, yng nghwmni swyddogion Llywodraeth Cymru, ar y Cwricwlwm i Gymru ac Ysgolion Cymunedol.

Fel yr arfer bydd yn gyfle i chi rannu manylion am eich darpariaeth chi, rhoi diweddariadau parthed Gwaith Ieuenctid Cymru i rwydweithio ac i ofyn cwestiynau i’n rhwydwaith o aelodau.

Agenda

  • Diweddariad ar ysgolion Cymunedol gan swyddogion Llywodraeth Cymru
  • Diweddariad ac amserlen y cwricwlwm i Gymru gan swyddogion Llywodraeth Cymru
  • Diweddariad aelodau

 

RSVP – Catrin@cwvys.org.uk

Bydd y dolenni ymuno yn cael eu hanfon atoch ddydd Mercher Gorffennaf 20fed.