Latest Resource:
- Posted on 25 May 2016

Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

Cefnogi Wythnos Gwaith Ieuenctid

Pob blwyddyn mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn digwydd rhwng 23 Mehefin a 30 Mehefin (ychwanegwch y dyddiadau i’ch calendr/dyddiadur) Digwyddiad Cenedlethol a Cyfryngau Cymdeithasol Cynhelir digwyddiad cenedlaethol 10.30-2pm 26 Mehefin yn Pier Head, Caerdydd i arddangos...
Read More →

Senedd Ieuenctid Cymru

Heddiw gaeth yr ymgyrch cofrestru pleidleiswyr ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru ei lansio. Gall pobl rhwng 11 ac 18 gofrestru i bleidleisio mewn etholiadau ar-lein i’w cynnal dros dair wythnos ym mis Tachwedd. Dywedodd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones, y byddai’r corff...
Read More →

Dylai mynd i’r afael â materion iechyd meddwl ymysg phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol meddai pwyllgor PPIA.

Dylai mynd i’r afael â materion iechyd meddwl ac adeiladu gwydnwch, iechyd emosiynol ac iechyd meddwl da mewn plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth genedlaethol benodedig ar unwaith gan Lywodraeth Cymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r...
Read More →

Lansiad Cymdeithas Gweithwyr Ieuenctid Cymru

Mae Cymdeithas Gweithwyr Ieuenctid Cymru yn gymdeithas annibynnol sy’n cydweithio gyda gweithwyr ieuenctid dros Gymru. Mae’r aelodau yn rhannu eu arbennigedd a’u gwybodaeth er lles pobl ifanc, tra’n cefnogi datblygiad proffesiynol ac ymarfer gwaith ieuenctid. www.aywc.co.uk...
Read More →

Aelodau