Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

Corfflu Undod Ewropeaidd DU

Grymuso pobl ifanc i ddechrau eu prosiect gweithredu cymdeithasol eu hunain. Ydych chi’n gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc neu […]
Read More →

Mae ProMo-Cymru yn Recriwtio Staff Llinell Gymorth Sesiynol

Mae ProMo-Cymru yn Recriwtio Staff Llinell Gymorth Sesiynol Mae staff llinell gymorth sesiynol yn darparu yswiriant wrth gefn ar gyfer […]
Read More →

Gwahoddiad i Gynnig Dyfynbris: Cydlynu Digwyddiad Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro’n chwilio am sefydliad i drefnu Digwyddiad Ymgysylltu ag Ieuenctid ym mis Hydref 2019. Mae’r […]
Read More →

Gwefan Newydd Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Hoffem achub ar y cyfle i rannu gwefan newydd Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid â chi, mae’n cynnwys gwybodaeth am bawb […]
Read More →