Latest Resource:
- Posted on 25 May 2016

Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

Ymgynghoriad Cyngor y Gweithlu Addysg

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar newidiadau i’w God Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion. Rhaid i unrhyw un sy’n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod...
Read More →

Animeiddiad cwricwlwm newydd

Yn unol â ‘Dyfodol Llwyddiannus’, bydd y Cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn cael eu hadeiladu ar Gynnydd, felly bydd camau cynnydd ym mhob un o’r meysydd dysgu a phrofiad. Yn y modd yma, bydd dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw. Mae ein hanimeiddiad newydd yn egluro sut y bydd...
Read More →

Mae’r enwebiadau bellach ar agor!

Rydym yn gynhyrfus iawn o roi gwybod ichi bod y ceisiadau i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ar agor. Os gwyddoch am unrhyw berson ifanc rhwng 11 a 18 oed sy’n byw yng Nghymru neu’n cael ei addysg yma ac sydd â diddordeb mewn sefyll yn yr etholiad, gall gael rhagor o...
Read More →

Mind Over Matter Report Update

We wanted to update you on progress with the Mind Over Matter report. This week the Welsh Government has announced the establishment of a Ministerial Task and Finish Group chaired jointly by the Cabinet Secretary for Education and Cabinet Secretary for Health and Social Services....
Read More →

Aelodau