Latest Resource:
- Posted on 25 May 2016

Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

NEW YOUTH VOLUNTEERING RESOURCES

Please find below an overview of the resources and comms that can be used to promote volunteering to young people and help you with developing good practice with organisations, courtesy of WCVA. They plan to officially launch the animations and videos in September to coincide...
Read More →

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru

Adroddiad Estyn ar Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru: Gwerth Gwaith Ieuenctid Efallai byddwch yn gwybod, trwy ei chylchlythyr gwaith blynyddol ar gyfer 2017-18, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn gynnal arolwg o wasanaethau cymorth ieuenctid yng Nghymru. Mae Estyn wedi...
Read More →

CCB CWVYS

Every July CWVYS hold an Annual General Meeting, where in excess of 60 individuals linked to the field of youth work get together for conversations, announcements, accounts and of course a free lunch! The afternoon began with a screening of young Welsh artist Thomas Evans work, a...
Read More →

Cronfa ddata Cyfleoedd Eurodesk UK

Rydym yn falch i gyhoeddi i chi fod gan Eurodesk UK offeryn newydd ar eu wefan: yr Eurodesk UK Opportunity Finder! Yn y bôn, mae’n gasgliad o gyfleoedd ar gael i weithwyr proffesiynol a phobl ifanc yn y sector ieuenctid yn y DU. Mae’r tudalen wefan hon yn adnodd gwych...
Read More →

Aelodau