Latest Resource:
- Posted on 25 May 2016

Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

Lansiad Cymdeithas Gweithwyr Ieuenctid Cymru

Mae Cymdeithas Gweithwyr Ieuenctid Cymru yn gymdeithas annibynnol sy’n cydweithio gyda gweithwyr ieuenctid dros Gymru. Mae’r aelodau yn rhannu eu arbennigedd a’u gwybodaeth er lles pobl ifanc, tra’n cefnogi datblygiad proffesiynol ac ymarfer gwaith ieuenctid. www.aywc.co.uk...
Read More →

Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro

Mae’r broses recriwtio ar gyfer penodi Cadeirydd i’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro ar waith. Am ragor o wybodaeth gan gynnwys ‘Sut i Wneud Cais’ ewch i: Penodi Cadeirydd Annibynnol Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Mai 2018 Cyhoeddwyd y broses recriwtio ar gyfer...
Read More →

CWVYS Chair reflects on the Leading Wales Awards 2018

CWVYS Chair Keith Towler reflects on Leadership in a post written for the Leading Wales Awards blog. What makes a good leader? A question that has a number of answers based on everyone’s own experience. We all have direct experience of being inspired by someone. That individual...
Read More →

CWVYS Chair appointed to the Youth Justice Board

The Secretary of State has announced the appointment of 10 members to the Youth Justice Board for England and Wales. Ben Byrne, Gillian Fairfield, Keith Fraser, Sharon Gray, Neal Hazel, Mairead Healy, Neil Rhodes, Bryan Tytherleigh and Alan Wood have been appointed as members,...
Read More →

Aelodau