Join us in Cardiff Bay this summer for ano[column col=”1/4″]ADD_CONTENT_HERE[/column]
ther CWVYS Annual General Meeting.

With Lunch from 13.30, we start proper at 14.00, speakers to be announced. We usually close between 15.30 and 16.00

Information will be sent to CWVYS members a month before, to confirm attendance and share details of any dietary requirements, contact Sarah@cwvys.org.uk

You can see how last year’s went, here: http://www.cwvys.org.uk/cwvys-agm-2/

Ymunwch â ni ym Mae Caerdydd yr haf hwn ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CWVYS.

Gyda chinio o 13.30, rydym yn cychwyn yn iawn am 14.00, siaradwyr i’w cyhoeddi. Rydym fel arfer yn cau rhwng 15.30 a 16.00

Anfonir wybodaeth i aelodau CWVYS fis cyn y ddigwyddiad, i gadarnhau presenoldeb a rhannu manylion unrhyw ofynion dietegol, cysylltwch â Sarah@cwvys.org.uk

Gallwch weld sut aeth y ddiwrnod llynedd, yma: http://www.cwvys.org.uk/cwvys-agm-2/