CWVYS regional meetings are an opportunity for staff of CWVYS member organisations across Wales to meet with us face to face, to discuss and reflect, share updates and opportunities, and speakers from other organisations and agencies often present relevant information too.

Thank you to those who have already confirmed their attendance.
If you have not confirmed a place for you or any of you co-workers, please rsvp to Catrin James, it promises to be a useful meeting for you, your staff and your organisation. Mae cyfarfodydd rhanbarthol CWVYS yn gyfle i staff aelodau CWVYS ledled Cymru gyfarfod â ni wyneb yn wyneb, i drafod a myfyrio, rhannu diweddariadau a chyfleoedd, ac mae siaradwyr o sefydliadau ac asiantaethau eraill yn aml yn cyflwyno gwybodaeth berthnasol hefyd.

Diolch i’r rhai sydd eisoes wedi cadarnhau eu presenoldeb.
Os nad ydych wedi cadarnhau lle i chi neu unrhyw un ohonoch chi gyd-weithwyr, cysylltwch â Catrin James, mae’n addo bod yn gyfarfod defnyddiol i chi, eich staff a’ch sefydliad.