The next CWVYS Executive Committee meeting takes place on the 10th of July at Urdd Gobaith Cymru in Cardiff Bay.

Papers will be sent out a month prior.

For information on the next meeting, please contact Paul@cwvys.org.uk

Cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Gwaith CWVYS ar 10 Gorffennaf yn Urdd Gobaith Cymru ym Mae Caerdydd.

Bydd papurau’n cael eu hanfon allan fis cyn hynny.

I gael gwybodaeth am y cyfarfod nesaf, cysylltwch â Paul@cwvys.org.uk