In partnership with Ethnic Minorities and Youth Support Team (EYST Wales), Adult Learning Wales is offering the opportunity to gain the qualification Award in Youth Work 2.

For more information please see this document.

For an application form please email ycpwapplications@adultlearning.walesMewn partneriaeth a Gwasanaeth Ieuenctid Lleiafrifoedd Ethnig a Thim Cymorth Ieuenctid Cymru, mae Addysg Oedolian Cymru yn cynnig cyfle i chi enill Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2.

Am fwy o wybodaeth welwch y ffurflen wybodaeth hon.

Am ffurflen gais, anfonwch e-bost i ycpwapplications@addysgoedolion.cymru