As part of Youth Work Week 2019, a National Celebration of Youth Work will take place on Tuesday 25th June, 11am-1:30pm at the National Assembly for Wales – Senedd (Oriel/Neuadd)

A variety of youth work organisations from across Wales will be showcasing their work at the event.
The event will evidence the breadth of youth work and the wide range of excellent projects that are delivered across Wales.

The event is sponsored by Llyr Gruffydd AM, who also sits on the CWVYS President’s Group.

Youth Work Week aims to promote a wider understanding and support for youth work.

To RSVP or for further information, please contact rachel@youthcymru.org.uk

#YouthWorkWales

Fel rhan o Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019, cynhelir Dathliad Cenedlaethol o Waith Ieuenctid ar ddydd Mawrth 25 Mehefin, rhwng 11 yb -1:30yp yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru – Senedd (Oriel / Neuadd)

Bydd amrywiaeth o sefydliadau gwaith ieuenctid o bob rhan o Gymru yn arddangos eu gwaith yn y digwyddiad.
Bydd y digwyddiad yn dangos ehangder gwaith ieuenctid a’r ystod eang o brosiectau rhagorol sy’n cael eu darparu ledled Cymru.

Mae’r digwyddiad wedi noddi gan Llyr Gruffydd AC, sydd hefyd yn eistedd ar Grŵp Llywydd CWVYS.

Nod Wythnos Gwaith Ieuenctid yw hybu dealltwriaeth ehangach a chefnogaeth
i waith ieuenctid

RSVP neu am wybodaeth bellach, cysylltwch â rachel@youthcymru.org.uk

#GwaithIeuenctidCymru