The Youth Work Leadership & Management Programme

This is a programme of leadership and management based on a previously successful model but which has now been co-designed with representatives from the youth work sector and contextualized to bring it up to date and to suit the needs of the current youth work leaders and managers in Wales.

It will take you on a journey of learning about yourself as a leader in the provision of services for young people.

The programme is supported by CWVYS, ETS Wales, the WLGA, the Wales Principal Youth Officers’ Group, TAG Cymru and funded by the Welsh Government. This programme is endorsed by the National Academy for Educational Leadership (NAEL).

Y Rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth Ar Gyfer Gwaith Ieuenctid

Raglen arweinyddiaeth a rheolaeth yw hon ar fodel a fu’n llwyddiannus yn flaenorol, syda bellach wedi’i chyd-ddylunio gyda chrynrychiolwyr o’r sector gwaith ieuenctid a’i chyd-destunoli i’w gwneud yn gyfredol ac i weddu i anghenion arweinwyr a rheolwyr gwaith ieuenctid cyfredol yng Nghymru.

Bydd yn mynd a chi ar daith ddysgu amdanoch chi eich hun fel arweinydd yn narparieath gwasanaethau i bobl Ifanc.

Cydlynir y rhaglen gan CWVYS, ETS Cymru a gyda chefnogaeth CLILC, Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru, TAG Cymru as fe’i hariennir gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (NAEL) a Llywodraeth Cymru.