Leading Curriculum for Wales

Wednesday 21 June 10am-4pm

International Convention Centre Wales (The Coldra, Catsash Road, Newport, Wales, NP18 1HQ)

We are excited to announce our first in-person Leading Curriculum for Wales conference on the 21st June 10am-4pm.

The conference is designed for senior leaders from schools, the youth work sector and PCET sector and will explore progression.

The event includes sessions with Professor Mick Waters and Dr Georgina Haarhoff, Deputy Director of Curriculum and Assessment (Welsh Government), and workshops with Professor Andy Penaluna, Jessica Leigh-Jones MBE (iungo Solutions) and Kate Williams (Caterpillar Business Psychologists).

Practitioners from across the sectors will also be sharing their experiences of leading the curriculum.

Free, booking essential: https://nael.cymru/events/leading-curriculum-for-wales/

Arwain Cwricwlwm i Gymru

Dydd Mercher 21 Mehefin 10yb-4yp

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru (Y Coldra, Catsash Road, Casnewydd, Cymru, NP18 1HQ)

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein cynhadledd wyneb yn wyneb cyntaf Arwain Cwricwlwm i Gymru ar 21 Mehefin 10yb-4yp.

Mae’r gynhadledd wedi’i chynllunio ar gyfer uwch arweinwyr o ysgolion, y sector gwaith ieuenctid a’r sector AHO a bydd yn archwilio dilyniant.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys sesiynau gyda’r Athro Mick Waters a Dr Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm ac Asesu (Llywodraeth Cymru), a gweithdai gyda’r Athro Andy Penaluna, Jessica Leigh-Jones MBE (iungo Solutions) a Kate Williams (Caterpillar Business Psychologists).

Bydd ymarferwyr ar draws y sectorau hefyd yn rhannu eu profiadau o arwain y cwricwlwm.

Rhad ac am ddim, cofrestru’n hanfodol:  https://nael.cymru/cy/events/leading-curriculum-for-wales/