Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Urdd Gobaith Cymru Peace and Goodwill Message

18th May 2020

What is the Urdd Peace and Goodwill Message? It is unique to Wales. It is a reflection of the desires of the young people in our society today. It is a call to action to leaders, to peers, to influencers. It is an opportunity to make a difference, to enable the next generation of leaders so that we can listen, learn and prepare the path for them to lead us into a better future.

Help us reach 15 million people in 50 countries around the world in 2020!

More information here: https://www.urdd.cymru/en/peace-and-goodwill/  

Beth yw Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd? Mae’n unigryw i Gymru. Mae’n adlewyrchiad o ddyheadau pobl ifanc yn ein cymdeithas heddiw. Mae’n alwad i weithredu i arweinwyr, i gyfoedion, i ddylanwadwyr. Mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth, i hwyluso’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr i ni allu gwrando, dysgu a pharatoi’r llwybr iddyn nhw ein harwain i ddyfodol gwell. 

Helpwch ni i gyrraedd 15 miliwn o bobl mewn 50 o wledydd ar draws y byd yn 2020!

Mwy o wybodaeth yma: https://www.urdd.cymru/cy/neges-heddwch-eleni/

Details

Date:
18th May 2020