Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

“None of us are as smart as all of us”: a case study in participation and partnership

June 23 @ 4:00 pm - 5:30 pm

FREE / AM DDIM

“None of us are as smart as all of us”: a case study in participation and partnership

June 23rd 4 – 5.30pm

From the EWC “Join us as we celebrate Youth Work Week with a special event showcasing the invaluable contribution youth work makes to the lives of young people within the education sector as a whole. Featuring Jim Sweeney (former Chief Executive of YouthLink Scotland) as our guest speaker, we will hear how he and his colleagues utilised innovative partnerships with schools, colleges, sports, health, housing, social care and justice to harness the power of youth work to support all young people. We will also hear how young people themselves got involved in shaping these partnerships.”

You can sign up here

“Does neb mor glyfar â phawb”: astudiaeth achos mewn cyfranogi a phartneriaeth

Mehefin 23rd 4 – 5.30yp

O’r GGA “Ymunwch gyda ni i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid gyda digwyddiad arbennig i ddangos y cyfraniad amhrisiadwy mae gwaith ieuenctid yn ei wneud i bobl ifanc yn y sector addysg yn ei gyfanrwydd. Gyda Jim Sweeney (cyn Brif Weithredwr YouthLink Scotland) yn siaradwr gwadd, byddwn yn clywed am sut y mae e a’i gydweithwyr wedi defnyddio partneriaethau arloesol gydag ysgolion, colegau, chwaraeon, iechyd, tai, gofal cymdeithasol a chyfiawnder i ddefnyddio pŵer gwaith ieuenctid i gefnogi pob person ifanc. Byddwn hefyd yn clywed sut wnaeth pobl ifanc eu hunain siapio’r partneriaethau hyn.”

Cofrestrwch yma

Details

Date:
June 23
Time:
4:00 pm - 5:30 pm
Cost:
FREE / AM DDIM
Website:
https://tocyn.cymru/en/event/285210e0-4dc0-4ef3-b234-5225c211b74a