Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fforum agored / Open forum to discuss registration of youth workers consultation

May 5 @ 10:00 am - 11:00 am

FREE / AM DDIM

A special CWVYS ‘Regional’ meeting has been arranged to look at the consultation on extending registration for the Youth Work Sector.

It will be a CWVYS open forum on the 5th of May 2022, starting at 10am.

Our Regional Coordinator Catrin James would like to invite you to the open forum meeting, to discuss the latest consultation relating to extending the registration categories of the workforce in the Youth Work sector.

You can find the link to the consultation here; https://gov.wales/new-registration-categories-education-workforce-council

At the meeting Members will be joined by a Welsh Government official who will provide an overview of the consultation.

You will have the opportunity with your fellow members to discuss the questions in the consultation.

Those interested in attending should RSVP to Catrin@CWVYS.org.uk

 

Mae cyfarfod ‘Rhanbarthol’ arbennig CWVYS wedi’i drefnu i edrych ar yr ymgynghoriad ar ymestyn cofrestriad ar gyfer y Sector Gwaith Ieuenctid.

Bydd yn fforwm agored CWVYS ar y 5ed o Fai 2022, yn ddechrau am 10yb.

Hoffai ein Cydlynydd Rhanbarthol Catrin James eich gwahodd i’r cyfarfod, i drafod yr ymgynghoriad diweddaraf yn ymwneud ag ymestyn categorïau cofrestru’r gweithlu yn y sector Gwaith Ieuenctid.

Gallwch ddod o hyd i’r ymgynghoriad yma; https://llyw.cymru/categoriau-cofrestru-newydd-ar-gyfer-cyngor-y-gweithlu-addysg

Yn y cyfarfod bydd swyddog o Llywodraeth Cymru yn ymuno â’r Aelodau a fydd yn rhoi trosolwg o’r ymgynghoriad.

Cewch gyfle gyda’ch cyd-aelodau i drafod y cwestiynau yn yr ymgynghoriad.

Dylai’r rhai sydd â diddordeb i fynychu rhoi wybod i Catrin@CWVYS.org.uk

Details

Date:
May 5
Time:
10:00 am - 11:00 am
Cost:
FREE / AM DDIM