Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Building Resilience Workshop – Gweithdy Meithrin Gwydnwch

June 28 @ 10:00 am - 12:00 pm

FREE / AM DDIM

Building Resilience Workshop
Tuesday June 28th at 10am

From Victoria English;

“We recognise within the Welsh Youth Service that the past couple of years have been incredibly challenging-especially for those who have continued to provide support and services for others whilst trying to manage their own wellbeing. We are so grateful to you all and wanted to give you something back.

This free course provides the tools for better wellbeing for staff, volunteers and youth workers after two years of coping with the pandemic. Enabling you to comprehend your response to stress/trauma, to better understand your emotional health, the negative pre-set and how stress impacts the brain and body. It gives strategies for resilience enabling you to find your own toolkit for resilience.”

More info and sign up form *here*

Gweithdy Meithrin Gwydnwch
Dydd Mawrth Mehefin 28ain am 10yb

Oddi wrth Victoria English;

“Rydym yn cydnabod o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Cymru fod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn hynod heriol – yn enwedig i’r rhai sydd wedi parhau i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau i eraill wrth geisio rheoli eu lles eu hunain. Rydym mor ddiolchgar i chi i gyd ac yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl i chi.

Mae’r cwrs rhad ac am ddim hwn yn darparu’r offer ar gyfer lles gwell i staff, gwirfoddolwyr a gweithwyr ieuenctid ar ôl dwy flynedd o ymdopi â’r pandemig. Eich galluogi i ddeall eich ymateb i straen/trawma, i ddeall eich iechyd emosiynol yn well, y rhagosodiad negyddol a sut mae straen yn effeithio ar yr ymennydd a’r corff. Mae’n rhoi strategaethau ar gyfer gwydnwch sy’n eich galluogi i ddod o hyd i’ch pecyn cymorth eich hun ar gyfer gwydnwch.”

Mwy o wybodaeth a ffurflen gofrestru *yma*