Have your say in the latest ESTYN survey for Youth Work Services!

We wish to draw your attention to the survey below and would very much appreciate your feedback to inform developments in the inspection of the youth work sector.

At present youth work is considered within the Local Government Education Services (LGES) inspections. During 2021-22 we held three successful pilot inspections of youth work services within the LGES framework which included extensive observation activity. 

We therefore propose to develop a standalone inspection model for youth work services in Wales, in line with the current national developments in youth work.

We would very much appreciate your co-operation in completing and circulating the survey amongst relevant colleagues and organisations to ensure that we consider views from across the whole sector. 

The survey will be open until 15 May.

Please see a link to the survey here; https://www.smartsurvey.co.uk/s/YouthWorkServicesEstynConsultation/

WELSH;

Hoffem dynnu eich sylw at yr arolwg isod a byddem wir yn gwerthfawrogi eich adborth i lywio datblygiadau mewn arolygu’r sector gwaith ieuenctid.

Ar hyn o bryd, mae gwaith ieuenctid yn cael ei ystyried mewn arolygiadau o Wasanaethau Addysg Llywodraeth Leol (GALlL). Yn ystod 2021-22, cynhaliom dri arolygiad peilot llwyddiannus o wasanaethau gwaith ieuenctid oddi mewn i’r fframwaith GALlL, a oedd yn cynnwys gweithgarwch arsylwi helaeth.

Felly, rydym yn cynnig datblygu model arolygu arunig ar gyfer gwasanaethau gwaith ieuenctid yng Nghymru, yn unol â’r datblygiadau cenedlaethol cyfredol mewn gwaith ieuenctid.

Byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad yn fawr o ran llenwi a dosbarthu’r arolwg ymhlith cydweithwyr a sefydliadau perthnasol i sicrhau ein bod yn ystyried safbwyntiau ar draws y sector cyfan.

Bydd yr arolwg ar gael tan 15 Mai.

Dilynwch y linc yma – Consultation – Estyn’s inspection arrangements for youth services from September 2024 (smartsurvey.co.uk)