07 May 2020

Annwyl Aelodau, yn dilyn ein cyfarfodydd rhanbarthol diweddar gyda 40 aelod CWVYS yn bresennol, isod mae crynodeb o’r wybodaeth a rannwyd. Dim ond cipolwg ydyw ar yr hyn a drafodwyd, o’i gymharu â’r cyfoeth o arfer da a rennir ymhlith yr aelodau sy’n bresennol

Bydd thema’r gyfres nesaf yn canolbwyntio ar ‘drawsnewid allan o gloi i lawr i’r normal newydd’. I ymuno e-bostiwch catrin@cwvys.org.uk

Canol De a De Ddwyrain Cymru – 14/5/20 – 10am i 11am

Gogledd Cymru – 15/5/20 10am i 11am

De Orllewin a Chanolbarth Cymru -15/5/20 1pm i 2pm


DDOLENAU o’r cyfarfod:

Bwletin Gwaith Ieuenctid Cymru – tanysgrifiwch trwy’r ddolen hon

Bydd y Bwletin yn cynnwys yr eitemau a nodir isod. Mae CWVYS yn eich annog i gyflwyno’ch erthyglau.

Anfonwch yr holl awgrymiadau cynnwys at: youthwork@gov.wales 

Strwythur bwletin:

Llais Keith

Youth Working Online – yr adnoddau / newyddion / gweminarau diweddaraf, gan dynnu sylw at erthyglau ar wefan Notion, gan daflu goleuni ar arfer gorau

Yng Nghymru – Fy Ngwaith Ieuenctid / Beth Mae Gwaith Ieuenctid yn Ei olygu i Mi.

Nodwedd reolaidd lle rydyn ni’n gofyn set o gwestiynau i weithiwr / prosiect ieuenctid sy’n gweithio mewn maes penodol (LGBTQ +, Mynediad Agored, Digartrefedd, Pennaeth org Sector Cyfrol, LA PYO, Iaith Gymraeg, Gwledig, Seiliedig ar Ysgol, Allgymorth, ac ati)

Dywedwch wrthym am eich gwaith a’r heriau rydych chi’n eu hwynebu
beth sy’n wych am yr hyn rydych chi’n ei wneud a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud yn eich ardal chi
ble i ddarganfod mwy
sut ydych chi’n defnyddio’ch sgiliau

O gwmpas y byd

Ffocws ar ddulliau y tu hwnt i Gymru

Llais Person Ifanc – naill ai dull cyfweld neu roi teyrnasiad rhydd iddynt ysgrifennu am bwnc sy’n ystyrlon iddynt – yn gysylltiedig ag YW

FAQ’s

Ydych chi wedi clywed – man lle gall sefydliadau / Gweithwyr Ieuenctid gyflwyno erthyglau ffurf fer (50 gair) gyda dolen i fwy o fanylion ar-lein lle gallant gyhoeddi newyddion, rhoi cyhoeddusrwydd i brosiectau ac ati.


DIOGELWCH

NSPCC

Cyswllt Carl Harris Manylion cyswllt: carl.harris@nspcc.org.uk 

Dysgu https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/coronavirus 

Canllawiau ar addysgu o bell (gellir eu haddasu ar gyfer sefyllfa YW): https://learning.nspcc.org.uk/news/2020/march/undertaking-remote-teaching-safely

Manylion y llinell gymorth yma: https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/

 

Ap Gweithdrefnau Diogelu Cymru i gyd: https://apps.apple.com/us/app/wales-safeguarding-procedures/id1480837394

Dewch o hyd i’ch bwrdd diogelu lleol yma: http://safeguardingboard.wales/find-your-board/


Llinell gymorth MEIC: https://www.meiccymru.org/


Gweminarau ProMo Cymru – cysylltwch â info@promo.cymru i dderbyn manylion gweminarau cyfryngau cymdeithasol a gwaith ieuenctid. Os oes unrhyw un eisiau edrych ar y gweminarau blaenorol gallwch ddod o hyd iddynt yma: https://www.notion.so/05e84f72ecb94758b0a33c73bac7a611?v=b8981de7c4e846f29ed4492d177cb28e


Gwefan Adnoddau Sector Ieuenctid d / o ProMo Cymru – cyfeirlyfr canolog o ddolenni, gweminarau a gwybodaeth ddefnyddiol: https://www.notion.so/Digital-Resources-for-the-third-and-youth-sector-in-Wales- Covid-19-bdf7a6dcdb66478a9a3477c4cda7eaf1


Gan ddechrau defnyddio Tik Tok, mae YouthLink Scotland wedi rhoi gweminar am ddim ar-lein yma: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cIQg8nI9o90&feature=emb_logo


Mae YMCA Abertawe wedi rhannu eu cynghorion diogelwch gyda’r rhwydwaith: https://www.facebook.com/105764736181213/posts/2970475186376806/?d=n

YMGYNGHORIADAU

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn archwilio sut mae achosion o COVID-19 yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch): http://senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=392&RPID=1017600763&cp=yes 

EURODESK DU Os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n gweithio gyda nhw rhwng 14 a 18 oed, sut ydych chi’n teimlo am ddod yn ymchwilydd gweithredu, i wneud gwahaniaeth!? Byddwch yn edrych i mewn i brofiadau pobl ifanc o fywyd yn ystod pandemig Covid19 – cymerwch ran i helpu i amddiffyn hawliau a diogelwch pobl ifanc. Y dyddiad cau yw 13 Mai. Gallwch wneud cais ar Wefan Eurodesk UK: https://www.eurodesk.org.uk/young-peoples-experiences-life-during-covid-19-pandemic

Cefnogwch ar gyfer disgyblion ysgol o Gymru nad oes ganddyn nhw eu dyfeisiau eu hunain sy’n gysylltiedig â’r rhyngrwyd https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-52478688


HYFFORDDIANT

Ymddiriedolaeth Cranfield

Yr hyn y gall Ymddiriedolaeth Cranfield ei gynnig yma: https://www.cranfieldtrust.org/pages/172-on-cal

Adnoddau Dynol penodol: https://www.cranfieldtrust.org/pages/11-hrnet

Gweminarau: https://www.cranfieldtrust.org/pages/166-webinars

Dewislen o gefnogaeth ar gael yma: https://www.cranfieldtrust.org/pages/110-how-we-can-help


Cyrsiau NSPCC: https://learning.nspcc.org.uk/training/our-elearning-courses


Consortiwm Hyfforddi CWVYS https://www.cwvys.org.uk/events/

Cyfarfod grŵp Datblygu Gweithlu CWVYS – Mai 19eg – cysylltwch â Paul@cwvys.org.uk


Hyfforddiant Brook ar gyfer gweithwyr proffesiynol: https://www.brook.org.uk/training/

Safle’r Brifysgol Agored, cyrsiau am ddim ar gael ar-lein: https://www.open.edu/openlearn/free-courses/full-catalogue

Addysg Oedolion Cymru: www.adultlearning.wales

Llywodraeth Cymru https://gov.wales/online-training-for-furloughed-workforce-during-coronavirus-pandemic

Fearless – https://www.fearless.org/en/professionals/training

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .