The government is taking action at all levels to prevent crime and make our streets safer, but we know there is more to do to protect the public and end serious violence.

There is an opportunity to comment on upcoming knife legislation changes that are being proposed. You can find the proposals in the attached document, which can also be found here.

Responses can be submitted online or can be sent by email to machetes-knives-consultation@homeoffice.gov.uk by 6th June 2023.

For more information on the Consultation, follow this link.

Wales Violence Prevention Unit

Fersiwn Cymraeg;

Annwyl Gydweithiwr,

Mae’r llywodraeth yn cymryd camau ar bob lefel i atal troseddu a gwneud ein strydoedd yn fwy diogel, ond gwyddom fod mwy o waith i’w wneud i ddiogelu’r cyhoedd a rhoi diwedd ar felltith trais difrifol.

Mae cyfle i wneud sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth cyllyll. Gallwch ddod o hyd i’r cynigion yn y ddogfen atodedig, sydd hefyd i’w gweld yma.

Gellir cyflwyno ymatebion ar-lein neu eu hanfon drwy e-bost at machetes-knives-consultation@homeoffice.gov.uk erbyn 6 Mehefin 2023.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Ymgynghoriad, dilynwch y ddolen hon.

Uned Atal Trais Cymru