Adult Learning Wales are providing Youth Work Support Worker Training. 

Would you or any of your colleagues be interested in supporting us to deliver Youth Work Training? 

If so then we have some part funded places for the Training the Trainer Level 2.  This will run 25/05/23 – 20/07/23 online on Thursday mornings 09:30am – 12:30pm.  (If the funding is a barrier, please talk to us).

This is also a great opportunity for Continuous Professional Development. 

More information is on the flier attached.  This is a quick turn around, so please would aim to complete application on the flier of below by 19/05/23 and we will allocate places appropriately. 

22-23 Continuing Professional Development (CPD) application

If you have any questions please contact;

youthwork@adultlearning.wales

Fersiwn Cymraeg

Addysg Oedolion Cymru – Hyfforddiant Gweithiwr Cymorth Gwaith Ieuenctid.

A fyddai gennych chi neu unrhyw un o’ch cydweithwyr ddiddordeb mewn ein cefnogi i ddarparu Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid?

Os felly, mae gennym rai llefydd wedi’u hariannu’n rhannol ar gyfer cwrs Lefel 2 Hyfforddi’r Hyfforddwr. Bydd y cwrs ar-lein yn cymryd lle o 25/05/23 – 20/07/23  ar fore dydd Iau rhwng 09:30yb – 12:30yp. (Os yw cyllid yn rhwystr, siaradwch gyda ni).

Mae hwn yn gyfle gwych ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus hefyd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y daflen sydd ynghlwm. Mae hwn yn dro sydyn, felly a fyddech cystal â chwblhau’r cais ar y daflen isod erbyn 19/05/23 a byddwn yn dyrannu lleoedd yn briodol.

22-23 Cais Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch efo’r tim youthwork@adultlearning.wales