14 May 2020

Tudalennau werth cadw lygaid ar:

Mae datganiad dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Covid-19 i’w weld ar eu gwefan. Maen nhw hefyd wedi rhyddhau nifer o
adnoddau a chanllawiau defnyddiol.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen benodol ar y we yn cynnwys cyngor, newyddion ac adnoddau ynghylch Covid-19.

Mae gwefan Comisiynydd Plant Cymru bellach yn cynnwys cronfa o wybodaeth a chyngor.

Mae Galw Iechyd Cymru wedi lansio gwiriwr symptomau ar-lein sydd ar gael ar eu gwefan.

Mae Money Saving Expert yn cynhyrchu canllawiau cyngor ariannol ar-lein ar faterion sy’n cynnwys Morgeisi a dyledion eraill, cymorth wrth rentu, ychwanegu at eich ynni a mwy.

Help i’r rheini sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig – Mae’r llinell gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24 awr y dydd – ffoniwch nhw am ddim ar 0808 8010 800 unrhyw bryd, os ydy hi’n ddiogel ichi wneud hynny. Gallwch hefyd anfon neges destun 0786 007 7333 neu e-bost info@livefearfreehelpline.wales neu gael we-sgwrs. Os nad oes gennych le diogel i siarad, ond bod angen help arnoch chi ar unwaith, bydd heddluoedd ledled Cymru’n gallu ymateb i alwad 999 tawel – deialwch 999 ac yna 55 i ddangos nad ydych yn gallu siarad ond bod angen help arnoch chi.

Cyngor ar Bopeth: Beth mae coronafeirws yn ei olygu i chi
Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch plant agored i niwed a diogelu yn ystod y pandemig coronafeirws.

Meic Cymru yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor ar gyfer plant yng Nghymru, sy’n helpu plant Cymru trwy bandemig y coronafeirws. Mae modd cysylltu â nhw trwy eu llinell gymorth Rhadffôn ar 080880 23456, eu gwasanaeth testun am ddim ar 84001, a’u gwasanaeth sgwrsio ar-lein trwy eu gwefan.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .