Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

Arolwg CWVYS ar Effaith Coronafeirws ar Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Mae CWVYS yn cynnal arolwg ar effaith Coronafirws ar y Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Yn ymateb i geisiadau mewn cyfarfodydd […]
Read More →

Cyfarfodydd Rhanbarthol CWVYS

Bydd Cyfarfodydd ZOOM Cymdeithasol Rhanbarthol CWVYS yn cael eu cynnal bob pythefnos ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol. Yn ystod […]
Read More →

Tudalennau i gadw lygaid ar

Tudalennau werth cadw lygaid ar: Mae datganiad dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Covid-19 i’w weld ar eu gwefan. Maen […]
Read More →

Covid-19 a’r Cronfa Waddol Ieuenctid

Mae’r Gronfa Waddol Ieuenctid wedi agor cylch grant newydd gwerth £ 6.5m COVID19 i gefnogi plant bregus yng Nghymru a […]
Read More →