Croeso i wefan y CWVYS…

CWVYS (Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru) ydy’r corff cynrychiadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Yr amcanion ydy i gynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i’w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae’r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth g asiantaethau sydd yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith ieuenctid.

Eich gwefan, eich cynnwys

Mae’r wefan yma wedi cael ei adeiladu i aelodau CWVYS, os gwelwch yn dda darparwch unrhyw wybodaeth hoffech ei rannu am newyddion, digwyddiadau, adnoddau, unrhyw hyfforddiant rydych chi’n ei gynnig, a’r nod ydy ei rannu gydag eraill.

Newyddion

ADNODDAU COVID-19

Yn gyntaf, gobeithio eich bod chi i gyd yn ddiogel heddiw! • Er mwyn ailadrodd, rydym wedi gwagio ffioedd aelodaeth […]
Read More →

Covid-19; Ein neges i aelodau

Annwyl Pawb Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi fod CWVYS yn galw moratoriwm ar ffioedd Aelodaeth ar gyfer blwyddyn ariannol […]
Read More →

Covid-19; Ein Llythr Agored i Cyllidwr

Annwyl Cyllidwr Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w […]
Read More →

Covid-19 a Rol CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol

Annwyl Pawb Covid-19 a Rôl CWVYS a’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Mae gan y sector gwaith ieuenctid ran allweddol i’w […]
Read More →