Mae Amgueddfa Cymru yn deulu o saith amgueddfa ledled Cymru.

Maent yn gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a’r Glannau Cenedlaethol Amgueddfa.

Mae mynediad i’r Amgueddfeydd yn rhad ac am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Hyfforddiant yn cael ei gynnig

Hyfforddiant dan arweiniad ieuenctid ar:
1. Rhagfarn anymwybodol a gweithio gyda phobl ifanc
2. iaith a therminoleg LGBTQ + a gweithio gyda phobl ifanc
Mae’r ddau gwrs wedi’u cyd-ddylunio gyda phobl ifanc ac yn cael eu cyflwyno gan ein harweinwyr treftadaeth ifanc sy’n hyfforddwyr hyfforddedig a chymwys

Cyfleusterau ar gael.

Ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd cynadledda, darlithfa.
Llogi ystafell