off
04 Aug 2014

Yn ScoutsCymru rydym yn falch iawn o’r ffaith ein bod bob wythnos yng Nghymru, yn rhoi cyfle i dros 14,000 o bobl ifanc ledled Cymru fwynhau hwyl ac antur, wrth ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo nawr, ac yn y dyfodol.

O abseilio a chodio i ddrama a zorbio dŵr, rydym yn annog ein pobl ifanc i wneud mwy, dysgu mwy a bod yn fwy.

Diolch i gefnogaeth dros 5,000 o wirfoddolwyr, rydym yn creu cymunedau cryfach yng Nghymru ac yn ysbrydoli dyfodol cadarnhaol i bobl Cymru.

Mae pobl ifanc y Sgowtiaid yn cymryd rhan mewn rhaglen gyffrous o weithgareddau o gaiacio i godio. Maent yn datblygu sgiliau cymeriad fel gwytnwch, menter a dycnwch; sgiliau cyflogadwyedd fel arweinyddiaeth, gwaith tîm a datrys problemau; a sgiliau ymarferol fel coginio a chymorth cyntaf. Ac mae ymchwil yn profi ei fod yn gweithio mewn gwirionedd. Dywed adroddiad yn 2018 fod Sgowtiaid 17% yn fwy tebygol o ddangos sgiliau arwain a gweithio’n dda mewn timau. Maen nhw draean yn fwy tebygol o gefnogi eu cymunedau hefyd.

Rydym yn cefnogi pobl ifanc rhwng 6 a 25 oed o bob rhyw, ethnigrwydd, cefndir a chymuned bob noson o’r wythnos.

Coronafeirws a’r Scouts:

Mae’r coronafeirws (Covid-19) yn bandemig byd-eang. Mae miloedd o bobl, yn hen ac ifanc, wedi marw, ac effeithiwyd ar filiynau. Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n bwysig ein bod ni’r Sgowtiaid yn tynnu at ein gilydd, yn dangos gwerthoedd y Sgowtiaid ac yn cefnogi ein gilydd.

Pan fydd cyfarfodydd Sgowtiaid yn dechrau eto, mae’n bosibl y bydd gan bobl ifanc yn eich grŵp Sgowtiaid lawer o gwestiynau. Mae’n bwysig mynd i’r afael â’r hyn sydd wedi digwydd, sôn am unrhyw bryderon a chydnabod y gall pethau fod yn wahanol nawr, ond y bydd y Sgowtiaid yn parhau.

Noson gyntaf yn ôl

Cymorth os bydd oedolyn sy’n gwirfoddoli yn marw

Cymorth os bydd person ifanc yn marw

Pencadlys ScoutsCymru
Tŷ’r Castell
Southern Street
Caerffili
CF83 1LH

E-bost: admin@scoutscymru.org.uk
Ffôn: 01446 795277
Facebook: https://www.facebook.com/ScoutsCymru/
Twitter: @scoutscymru
Gwefan: scoutscymru.org.uk

About the Author