off
09 Aug 2017

Yn Ddyfodol Powys Futures rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd ym Mhowys i wella ein bywydau gyda’n gilydd. Rydym yn llawn gobaith a brwdfrydedd am ein dyfodol i gyd ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein plant, pobl ifanc a theuluoedd i gyflawni’r hyn a ddymunant.

Mae ein gwasanaethau presennol yn cynnwys Gwaith Ieuenctid Allgymorth; a rhaglen o sesiynau Touch Trust.
Y Ganolfan Chwarae
Stryd y Deml
Llandrindod
Powys LD1 5HW

E-bost: info@dyfodol-powys-futures.org.uk
Ffôn: 01597 825236
Facebook: @DyfodolPowysFuturesLlandrindodWells
Twitter: @DyfodolPF
Gwefan: http://www.dpfutures.org.uk/

About the Author