off
04 Aug 2014


Mae elusen Her Cymru yn gweithredu dwy long hyfforddi hyfforddiant Her Cymru Llong Tall Cymru ac Antur Cymru. Trwy gyfrwng hwylio mae’r sefydliad yn dysgu sgiliau bywyd i bobl ifanc rhwng 12 a 25 oed gan gynnwys sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu, arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau a chynllunio yn ogystal â datblygu hyder a pharch at eraill.
Gall dysgu yn yr awyr agored gael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc ac mae mordeithiau wedi dangos gwelliannau mewn iechyd meddwl a lles. Mae Her Cymru yn cynnig achrediad Agored Cymru mewn Gwaith Tîm, Datblygu Hyder a Phrosiect Amgylcheddol.
Mae Plus yn Ddarparwr Gweithgareddau Cymeradwy DofE a Chanolfan Sailability RYA. Mae mordeithiau’n para o 1 – 14 diwrnod ac yn digwydd o Dde, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ogystal â rhannau eraill o’r DU a thramor. Mae cyllid bwrsariaeth ar gael yn aml i helpu i roi cymhorthdal i gostau’r daith.
Nid oes angen profiad hwylio i gymryd rhan.

Hyfforddiant

• Goroesi Môr.
• Systemau VHF.
• Theori Capten Dydd.
• Theori Capten Arfordirol.
• Cymorth Cyntaf.

Rydym yn hapus i barhau i gynnwys personél nad ydynt yn gweithio am Her Cymru yn y cyrsiau hyn.

Cyfleusterau eraill ar gael
Swyddfa: Ystafell ddosbarth / cyfarfod gyda the / coffi ar gael, plasma screen, siart troi. Yn cynnwys tua 8 ystafell bwrdd, 10 arddull siâp U, 8 ystafell ddosbarth, 15 theatr.
Mae’r ystafell ar y Llawr Cyntaf heb fynediad lifft.
Cwch: gall gynnwys 8 – 10 o amgylch bwrdd ar ein llongau (mae’r llong yn cael ei angori).

Her Cymru
20 Stryd Glebe
Penarth
CF64 1EE

E-bost: reservations@challengewales.org
Ffôn: 029 20 704 657
Facebook: www.facebook.com/challengewales
Twitter: www.twitter.com/challengewales
Gwefan: www.challengewales.org

About the Author